%

Home / / %
procent
%1
%2

Klient:

Grupa Copernicus

Nazwa:

TFI%

Grupa docelowa:

TFI, doradcy finansowi, działalność maklerska, inwestycje biznesowe.

Brief:

June 2014

TASK

Nazwa elitarnego, finansowego magazynu korporacyjnego, wydawanego na zlecenie Grupy Copernicus.
Related Projects