Nestlé

Home / / Nestlé
claim
claim Nestle
claim
nestle claim 2
claim
Nestle claim 3

Klient:

Nestlé (zrealizowane w ramach Rapp Collins Polska)

Claim/nazwa:

Zdrowy start w przyszłość

Grupa docelowa:

Rodzice małych dzieci

Brief:

Zrealizowany jako claim, który w pierwszym etapie rozwijał nazwę Nestlé Baby, czyli produktów spożywczych dla małych dzieci. Akcja rozwinęła się do tego stopnia, że claim zaczął funkcjonować jako nazwa programu, który do dziś (od 11 lat) prowadzony jest m.in. pod adresem: zdrowystartwprzyszlosc.pl

Related Projects
claimclaim